Rozwód czy separacja?

Kiedy w małżeństwie nie układa się zbyt dobrze pomiędzy małżonkami, zaczynają oni żyć niejako obok siebie, pojawia się kwestia dalszego ich wspólnego lub odrębnego funkcjonowania, także na gruncie prawnym. Warto wówczas sięgnąć do tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, aby zorientować się, jakie mamy możliwości.

Read More