Jak się rozwieść? Oto jest pytanie.

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa z reguły nie jest dla małżonków łatwe i z pewnością wiąże się dla nich z dużym ładunkiem różnorakich emocji, które mogą zniekształcać fakty i powodować chaos w wyborze właściwej drogi, by skutecznie tego dokonać. Warto wówczas poradzić się fachowca, który w Państwa konkretnym przypadku wskaże możliwe kierunki działań.

Read More