Rozwody

Rozwód zawsze jest trudnym doświadczeniem. Czasami cała sprawa rozgrywa się w sposób polubowny, jednak bywają sytuacje, w których małżonkowie walczą o prawo do opieki nad dziećmi lub o majątek. Nasza kancelaria pomaga w przejściu przez podobne doświadczenie – niezależnie od tego czy rozwód przebiega sprawnie, czy może pojawiają się jakieś przeszkody.
Jak wygląda rozwód i co możemy zrobić, aby pomóc naszym Klientom w podobnej sytuacji? Zgodnie z polskim prawem sąd może orzec rozwód, gdy nastąpi trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Nasza kancelaria ułatwia przejście przez całą procedurę. Pierwszy etap to złożenie pozwu, w którym jedna ze stron zwraca się do sądu z prośbą o wszczęcie postępowania rozwodowego. Konieczne jest uzasadnienie żądań zawartych w pozwie, a także udowodnienie podanych tam twierdzeń. Za dowody, które sprawią, że sąd orzeknie rozwód, uznaje się zdjęcia, dokumenty albo zeznania świadków.
Rozwód – rodzaje:
– z wyłącznej winy współmałżonka,
– bez orzekania o winie,
– z winy obu stron.

W pozwie można zwracać się do sądu o rozstrzygnięcie dodatkowych kwestii, jak na przykład:
– powierzenie jednej ze stron wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi,
– przyznanie alimentów w określonej wysokości (dzieciom lub stronie, która pozostawała na utrzymaniu współmałżonka),
– wydanie postanowienia dotyczącego sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania (na czas rozwodu),
– dokonanie podziału majątku wspólnego.

Rozwód to niełatwe wydarzeniem, przez które można przejść samodzielnie, jednak czasami taka droga okazuje się być pełna komplikacji i utrudnień. Dlaczego? Odpowiedzi należy szukać we wrogiej postawie współmałżonka, który może zechcieć stoczyć walkę przed sądem. W podobnych okolicznościach warto posiadać wsparcie w postaci prawnika, który doskonale orientuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, dzięki czemu zwiększa szanse na zwycięstwo. Oferujemy naszym Klientom swoje usługi w tym zakresie – pomagamy przejść przez rozwód i rozstrzygnąć sporne kwestie w sposób najkorzystniejszy z możliwych.

Możesz do nas zadzwonić, napisać lub przyjechać do naszej Kancelarii i uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Maciocha Poznań

GSM: 505 999 595
Tel/Fax: (61) 868 38 20
ul. Niedziałkowskiego 26/1
61-578 Poznań.
e-mail: sekretariat@kancelaria-poznan.com